سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : جمعه 94/6/20 | 8:0 صبح | نویسنده : هاشم مالکی

اسرار حفظ  صدا

یکی از چیزهایی که یک خواننده، مداح، سخنران و یا گوینده باید در نظر داشته باشد، صدای زیبا و دلنشین است. البته بخشی از صدا ذاتی است و بخشی از آن اکتسابی بوده و با تمرین و مُمارست بدست می آید. کسانی که کار صوتی می کنند، برای حفظ صدای خود به محافظت از حنجره و تارهای صوتی، خوردن برخی از خوارکیها و نخوردن برخی دیگر که به تارهای صوتی آسیب وارد می کند و یا تحت فشار قرار می دهد، توصیه می شوند.

در این تحقیق به داروهایی که برای رفع گرفتگی صدا مفید است، اشاره می شود. امیدوارم مفید فایده باشد.

«گرفتگى‏ صدا را بحوحة صوت گویند ممکن است در اثر تصرّف هوا باشد به سر و دماغ و نزلات از سر بسینه نزول کند و کم‏کم باعث خشونت‏ قصبة الرّیه گردد علامتش. اگر از نزلات منصّبه از سر و دماغ باشد احساس بنزول شیئى است از سر بطرف حلق و حنجره پس در چنین حال معالج باید دفع موادّ نازله کند به غرغره مطبوخ پوست خشخاش و عدس و تخم کاهو و عنّاب و سپستان و بعد از این غرغره کند به برگ مورد و ریشه انجبار و تخم خطمى و بخورد کم‏کم لعاب صمغ سائیده شده با شکر تیغال تا مادّه منصبّه بسته شده باین گونه قوابض از ریختن به حنجره و قصبة الرّیه بازماند.»[1]

ادامه مطلب...


       

  • paper | ماه دامین | صحاب